วิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย
“ยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง”

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับบรรจุอาหาร เเละเครื่องดื่ม
รวมถึงฝาขวด ฝาจีบ เเละ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ข้อมูลบริษัท
ประสบการณ์กว่า
32 ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
UBIS เป็นบริษัท
1 ใน 5
ชั้นนำของโลก ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ยางยาแนว, แลกเกอร์เคลือบกระป๋อง ทั้งในและต่างประเทศ
ผลิตและส่งออก กว่า
60%
ในตลาดต่างประเทศ
ไปยังลูกค้ามากกว่า 25 ประเทศ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

+

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 14 ธ.ค. 2561 16:35
สัญลักษณ์ : UBIS
หน่วย : THB 5.20
เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
+0.05/0.97%
มูลค่า ('000 บาท) 68
  • 1D
  • 5D
  • 1M